Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret.

  Folketinget vedtager ændring af konkurrenceloven
  - 08/12/17

  Den 1. januar 2018 træder en lovændring af konkurrenceloven i kraft. Lovændringens formål er at øge konkurrencen gennem en mere effektiv og anvendelig konkurrencelovgivning. Lovændringen vil blandt andet gøre det nemmere for virksomheder at vurdere, om et samarbejde med andre virksomheder er lovligt og give myndighederne bedre mulighed for at håndhæve de danske konkurrenceregler.


  Konkurrencebegrænsende aftaler
  Generelt har de konkurrenceretlige regler til formål at sikre en fri og effektiv konkurrence på markedet ved at forbyde og forhindre konkurrencebegrænsninger. Dette kommer blandt andet til udtryk i konkurrencelovens forbud mod indgåelse af aftaler mellem konkurrenter, som vil virke konkurrencebegrænsende. Dog indeholder loven tillige en ’bagatelregel’, der undtager visse typer aftaler for forbuddet som følge af, at deltagernes omsætning eller markedsandel har ringe betydning i konkurrencemæssig sammenhæng. Overskrides disse grænser ikke, er det altså muligt at indgå nogle typer af konkurrencebegrænsende aftaler.

  Efter de nugældende regler har det været tvivlsomt og svært at vurdere, hvorvidt eksempelvis et konsortiesamarbejde er omfattet af forbuddet eller ej. Et konsortium er en løsere sammenslutning af personer eller virksomheder med henblik på at gennemgøre en fælles opgave. Indgås der et konsortiesamarbejde, består dette således af en aftale om for fælles regning at udføre en forretning.

  Med lovændringen ændres der på denne usikkerhed, da det gøres klart, at aftaler der omfattes af bagatelgrænserne, og som ikke har til formål at begrænse konkurrencen er lovlige. Lovændringen ændrer på betingelserne i ’bagatelreglen’, hvorefter disse alene vil være baseret på markedsandelstærskler, og tærsklernes størrelse afhænger af, om aftalen er indgået mellem konkurrenter eller ej.

  Med lovændringen vil det fremover være nemmere for virksomheder at undgå overtrædelse af konkurrencereglerne, da det vil være nemmere at vurdere, om et samarbejde med andre virksomheder vil være konkurrencebegrænsende eller ej.

  Styrkelse af straflempelsesreglerne
  Af konkurrenceloven følger et såkaldt straflempelsesprogram, hvorefter det er muligt at opnå staflempelse for overtrædelser af loven. Virksomheder eller personer der har deltaget i et kartel har mulighed for straflempelse, hvis de fremlægger oplysninger om kartellet til konkurrencemyndigheden. Med lovændringen er reglerne om straflempelse blevet styrket, da det nu bliver muligt at indgive en foreløbig ansøgning om straflempelse. Formålet hermed er, at give ansøgeren mulighed for at søge om straflempelse, selvom alle nødvendige oplysninger ikke foreligger på ansøgningstidspunktet. Der opnås hermed en tidsmæssig fordel for ansøgeren, da ansøgeren bevarer den plads i rækkefølgen som denne tildeles ved ansøgningstidspunktet.

  Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål eller ønsker du yderligere information om konkurrenceloven, er du meget velkommen til at kontakte vores kontor på tlf. 98 35 7-9-13, hvor advokat Jacob Thorup Larsen og advokatfuldmægtig Camilla Elb er klar til at yde rådgivning.
   

  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Skibsgade 56A
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater