Generationsskifte og virksomhedsoverdragelse

Et kerneområde for Advokatfirmaet Kühnel er rådgivning af erhvervskunder i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af et generationsskifte.

Et generationsskifte kan være overdragelsen af en virksomhed fra forældre til barn, fra ejer til eksempelvis en ansat eller salg til en udefra kommende 3. mand eller kapitalfond.

Vi rådgiver om alle generationsskiftets aspekter, herunder vedrørende selve aftalen mellem parterne, de selskabs- og skattemæssige forhold, eventuelle arve/gavemæssige muligheder, konkurrenceklausuler, finansiering og hemmeligholdelsesaftaler og due diligence.

Hos Advokatfirmaet Kühnel er vi vant til at arbejde hurtigt og inddrager gerne aftener og weekender, såfremt det eksempelvis af hensyn til fortroligheden vedrørende overdragelsen kan fremme resultatet.

Virksomhedsoverdragelse

At købe eller sælge en virksomhed er en stor beslutning som indeholder mange komplekse problemstillinger.

Advokatfirmaet Kühnel har et indgående kendskab til de juridiske og forretningsmæssige aspekter ved virksomhedsoverdragelse. Vi rådgiver og bistår købere eller sælgere af virksomheder fra start til slut i en sådan proces. Vi forestår eller bistår bl.a. med

  • Udarbejdelse af købstilbud eller salgsmateriale
  • Indhentelse af relevante oplysninger, herunder hos offentlige myndigheder
  • Gennemførelse af undersøgelser, såkaldt due diligence
  • Forhandlingerne i processen
  • Udarbejdelse af alle relevante dokumenter
  • Opfølgning på gennemførelse af overdragelsen

Virksomhedsoverdragelsen bør planlægges grundigt, og det kan være en god idé at få rådgivning tidligt i forløbet. Kontakt Advokatfirmaet Kühnel for yderligere information om, hvordan Advokatfirmaet Kühnel kan bidrage til at virksomhedsoverdragelsen bliver en succes.

Kontakt en af vores specialister i generationsskifte