Fogedretten

Vores inkasso hjælper dig, hvis det bliver nødvendigt at skulle i fogedretten for at inddrive dit udestående. En tur i fogedretten er den sidste mulighed for at inddrive dit udestående.

Det kan være nødvendigt at sende en sag i fogedretten for at få inddrevet sit udestående. Det kan eksempelvis være tilfældet, såfremt skyldner ikke overholder sin afdragsordning.

Hvornår kan man sende en sag i fogedretten?
En sag kan sendes i fogedretten, når der foreligger et fundament. Et fundament kan eksempelvis være en dom, frivilligt forlig, skyldnererklæring, gældsbrev eller lignende.

Med vores inkassokoncept rådgiver vi dig, og varetager din sag i fogedretten. Vi sørger for, at:

  • Føre din sag for fogedretten
  • Møde for dig i fogedretten
  • Gøre udlæg i skyldners aktiver
  • Tinglyse og anmelde udlægHvad sker der i fogedretten?

Skyldner skal i fogedretten under strafansvar oplyse om sine økonomiske forhold. Såfremt skyldneren ejer aktiver, kan der gøres udlæg i dem. Et udlæg øger oftest din sikkerhed for betaling. Efter mødet i fogedretten oplyser vi dig om sagens udfald.

I tilfælde af, at skyldneren ikke møder op, kan vi hjælpe dig med at få politifremstillet skyldneren.

For en oversigt over pris for at sende en sag i fogedretten henvises til vores prisliste.

Kontakt en af vores specialister i inkasso