JACOB THORUP LARSEN

Jacob Thorup Larsen beskæftiger sig hovedsageligt med erhvervsrådgivning og har særligt fokus på lejeret, selskabsret, virksomhedsoverdragelser,  konkurrenceret, handler med fast ejendom samt inkasso. Jacob yder endvidere rådgivning af generel erhvervsretlig karakter og har mere end 25 års erfaring med erhvervsret.

Jacob er derudover medlem af bestyrelsen for Turistforeningen for Toppen af Danmark, Sæby Erhvervsforening, samt for Boformen Gaia og Fonden Haugaardhus.