Ansættelsesret

Advokatfirmaet Kühnel rådgiver om både den kollektive og den individuelle ansættelses- og arbejdsret, herunder funktionærretten og lov om ansættelsesbeviser.

Rådgivningen omfatter de ansættelsesretlige aspekter i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, indgåelse af ansættelseskontrakter, herunder direktørkontrakter, konkurrence- og kundeklausuler og overenskomstforhold.

Vi yder også rådgivning og repræsenterer kunder i afskedigelses- og bortvisningssager samt sager efter ligebehandlingsloven. Vi møder således i både Arbejdsretten og ved de almindelige domstole.

Kontakt en af vores specialister i ansættelsesret