Entreprise

Advokatfirmaet Kühnel rådgiver alle aktører ved planlægning og gennemførelse af byggeentrepriser, herunder bygherrer og entreprenører.

Vi yder rådgivning om udfærdigelse af udbudsmateriale, afgivelse af tilbud, afvikling af licitation og udfærdigelse af kontrakter. Vi har et indgående kendskab til byggeriets standardvilkår, eksempelvis AB 92, der ofte er en aftalt del af et kontraktgrundlag.

Advokatfirmaet Kühnel tager på vores kunders vegne hånd om enhver tvist i tæt samarbejde med kunden, herunder syns- og skønsforretninger, sager for Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed og sager ved de almindelige domstole.

Rådgivning i sådanne sager omfatter ikke kun en juridisk vurdering og processuel sagsførelse, men tillige en vurdering af de økonomiske og tidsmæssige aspekter ved at føre en sag til ende. Nogle gange skal der kæmpes til den bitre ende, andre gange kan et forlig være det økonomisk mest hensigtsmæssige.

Kontakt en af vores specialister i entreprise