Prisliste

Advokatfirmaet Kühnel tilbyder forskellige inkassoløsninger, Vores Basis inkasso er inkasso til en fast og lav pris, mens du ved No Cure No Pay kun betaler for inkassoprocessen, såfremt skyldner betaler.

Der bruges sædvanligt mange penge på drømmeboligen, hvilket heldigvis får de fleste til at tage et såkaldt advokatforbehold – det vil sige at man som køber først er bundet af handlen, når advokaten har set papirerne igennem og sagt god for dem.

Som reglerne er i dag, kan køber i de fleste tilfælde ikke rejse krav mod sælger eller mægler, for mangler ved ejendommen eller såfremt der er særlige forhold ved ejendommen, som man kunne have opdaget ved gennemgang af handlens dokumenter.

Basis inkasso
Basis inkasso koster kr. 350,00 + moms for:

 • Anerkendelse af sagens modtagelse samt journalisering
 • Gennemgang af jeres fremsendte materiale
 • Opgørelse af kravet med hovedstol, renter og gebyrer
 • Fremsendelse af inkassobrev til skyldner
 • Fremsendelse af skyldnererklæring til skyldner
 • Forsøg på at etablere en afdragsordning med skyldner
Basis inkasso forudsætter, at du selv har varslet
skyldner i form af rykker samt inkassovarsel.
 
No Cure No Pay
Med No Cure No Pay betaler du ikke, hvis beløbet
ikke inddrives. Såfremt beløbet inddrives helt eller
delvist, tager vi 50 % af det af skyldner indbetalte
beløb efter fradrag af positive udlæg samt
inkassoomkostninger.
 
No Cure No Pay løsninger indeholder samme pakke som vores Basis inkasso:
 • Anerkendelse af sagens modtagelse samt journalisering
 • Gennemgang af jeres fremsendte materiale
 • Opgørelse af kravet med hovedstol, renter og gebyrer
 • Fremsendelse af inkassobrev til skyldner
 • Fremsendelse af skyldnererklæring til skyldner
 • Forsøg på at etablere en afdragsordning med skyldner
Sagens eventuelle videre forløb
Såfremt der i ovenstående forløb ikke opnås
betaling fra skyldner, skal sagen fortsættes enten med fremsendelse af et betalingspåkrav til fogedretten eller en udtagelse af stævning i civilretten, hvis skyldner har fremsat indsigelser. Positive udlæg skal altid afholdes af dig.
 
Når sagen fortsættes med fremsendelse af et
betalingspåkrav eller en udtagelse af stævning
og efterfølgende sagsbehandling, afregnes sagen
efter en konkret vurdering af sagens faktiske
omstændigheder, sagens resultat og medgået tid.
 
Betalingspåkrav
Kan anvendes i sager, hvor gælden er mindre end
100.000, og hvor skyldner ikke har fremsat indsigelser.
 
Sager under kr. 50.000,00:
 • Retsafgift:                                                                              
  kr. 400,00
 • Automatisk iværksættelse af udlæg i fogedretten:                
  kr. 300,00
Sager mellem kr. 50.000,00 – 100.000,00:
 • Retsafgift:                                                                              
  kr. 750,00 med tillæg af 1,2 % af den del af kravet, der overstiger kr. 50.000,00
 • Automatisk iværksættelse af udlæg i fogedretten:
  kr. 300,00 med tillæg af 0,5 % af den del af kravet, der overstiger kr. 3.000,00
Stævning
Stævning skal udtages i de sager, hvor gælden er større end kr. 100.000,00, eller hvis der er indsigelser fra skyldner.
 
Stævningsgebyret afhænger af gældens størrelse.
 
Sager under kr. 50.000,00:
 • Retsafgift:                                                                              
  kr. 500,00
Sager over kr. 50.000,00:
 • Retsafgift:                                                                               
  kr. 750,00 med tillæg af 1,2 % af den del af kravet, der overstiger kr. 50.000,00
Efter opnåelse af dom kan sagen sendes i fogedretten mod betaling af et fogedgebyr.
 • Fogedgebyr:                                                                         
  kr. 300,00 med tillæg af 0,5 % af den del af kravet, der overstiger kr. 3.000,00
Fogedretten
Såfremt skyldner ikke møder op under
fogedretssagen, kan man anmode fogedretten om at politifremstille skyldner.
 • Politifremstilling:                                                                  
  kr. 400,00

Kontakt en af vores specialister i inkasso