No Cure No pay

No Cure No Pay er vores skræddersyede løsning til dig som erhvervsdrivende, der ikke ønsker at betale for en inkassoprocedure, hvis ikke skyldner betaler.

Vi tilbyder med No Cure, No Pay, en løsning, du kun betaler for, hvis din gæld rent faktisk bliver inddrevet. For at sagen kvalificerer sig til No Cure No Pay forudsættes det, at hovedstolen udgør minimum kr. 2.500,00.
 
No Cure No Pay forudsætter, at du selv har varslet skyldner i form af rykker samt inkassovarsel, ligesom skyldner ikke må have fremsat indsigelser mod kravet. Får du ingen reaktion fra skyldneren på dit inkassovarsel, skal du straks overgive sagen til inkasso.

Vores advokatinkasso sørger for, at:

  • Gennemgå jeres fremsendte materiale
  • Opgøre kravet med hovedstol, renter og gebyrer
  • Fremsende inkassobrev til skyldner
  • Fremsende skyldnererklæring til skyldner
  • Forsøge at etablere en afdragsordning med skyldner
Hvad koster det?
Med No Cure No Pay betaler du kun for inkasso, hvis sagen løses! Hvis vi ikke får inddrevet beløbet ved ovennævnte ekspeditioner, så er der ingen regning til dig. Inddrives beløbet helt eller delvist, får du 50% af beløbet efter fradrag af vores omkostninger.
Såfremt der ønskes iværksat yderligere tiltag over for skyldner, herunder indlevering af betalingspåkrav eller stævning, vil dette blive afregnet på vores sædvanlige vilkår.

Kreditsikring

Det er vores erfaring, at en hurtig og sikker rykkerprocedure med inkassovarsel samt eventuel overgivelse til inkasso straks efter fristens udløb, er den mest effektive måde at inddrive udestående fordringer på. Vi kan hjælpe dig og din virksomhed med korrekte varselsbreve, så du undgår unødvendig vente- og spildtid.
 
Er du ny kunde, tilbyder vi et kreditsikringsmøde, hvor vi sammen gennemgår dine muligheder og rådgiver dig, så du er rustet til hurtigt og effektivt at fremsende de korrekte rykkerbreve.
 
Hvis du ønsker det så nemt som muligt, tilbyder vi også at varetage hele inkassoproceduren for dig, ligesom vi også kan hjælpe med at overvåge, at dine skyldnere rent faktisk betaler deres udestående.
 
For en oversigt over pris for at sende en sag i fogedretten henvises til vores prisliste.

Kontakt en af vores specialister i inkasso