Bestyrelser

I enhver virksomhed er det vigtigt at have samlet de bedste kræfter og ressourcer. I særdeleshed er det afgørende, at ledelsen i virksomheden har de nødvendige kompetencer til at udvikle virksomheden og sikre fortsat rentabilitet.

Advokatfirmaet Kühnel er i dag repræsenteret i en række bestyrelser. Vi fungerer som både juridisk, men også strategisk sparringspartner med henblik på at sikre en sund virksomhed på såvel kort som lang sigt.

Det kræver en grundlæggende viden og stadig interesse for virksomhedens forhold, hvorfor vi jævnligt er i tæt dialog med virksomhedens øvrige ledelse.

Bestyrelsesarbejde faktureres efter medgået tid eller efter en fast aftale.

Kontakt en af vores specialister i bestyrelser