”Jamen, jeg kan da opsige lejer, når jeg selv vil bo der”….

Er du som udlejer i konflikt med din lejer? Når uenigheder opstår mellem udlejer og lejer om alt fra støjniveauer til lejepriser, kan det for en udlejer være uundgåeligt at overveje at afslutte lejeforholdet med en opsigelse. Og ofte med begrundelsen at man selv vil flytte ind – for den har mange udlejere hørt om.

 

MEN: Det er en kompleks proces, hvor muligheden for at opsige en lejer afhænger af flere faktorer. Der er mange domme om disse bestemmelser, men  de er ofte meget konkrete domstolsbeslutning udfra en masse forskellige argumenter i sagen. En nylig dom fra Øster Landsret giver anledning til at ridse betingelser og overvejsler op:

 

  1. Opsigelse til egen beboelse: Kun fysiske personer, der ejer en bolig, kan opsige med denne begrundelse. Hvis flere ejer boligen, kan denne begrundelse kun bruges én gang, selv hvis flere ejere senere ønsker at benytte den samme begrundelse i samme ejendom.
  2. Opsigelse til familiemedlemmer: Opsigelse kan ikke ske med henvisning til, at et familiemedlem skal bo i ejendommen.
  3. Rimelighedskravet: En opsigelse skal være rimelig ud fra begge parters forhold. Dette indebærer en omfattende vurdering af forskellige faktorer som hvor længe udlejer har ejet ejendommen, lejerens mulighed for at findealternativ bolig, lejer og udlejers alder og helbred, lejers afstand til arbejde og skole samt udlejerens boligforhold ved opsigelsen.

Ofte argumenterer lejeren imod udlejeren med argumentet, at det er usandsynligt, at udlejeren vil flytte fra en eksklusiv ejendom til en mindre lejlighed. Men det bliver jo altid gætværk, for så længe lejer ikke flytter, kan udlejer jo ikke vise han vil flytte ind. Og noget tyder på, at domstolene kigger sådan på det, at udlejeren jo ejer lejligheden, hvorfor udlejeren – hvis der er næsten ligevægt i argumenterne – får medhold. Med trussel om, at hvis en udlejer opsiger en lejer, der herefter fraflytter, hvorefter udlejer IKKE flytter ind, så falder der en erstatning for lejers tab til lejer, samt en godtgørelse for tort, svie og smerte ved uberettiget opsigelse

Særlige regler gælder for ejerlejligheder og lejere, der er beboerrepræsentanter.

Har du som boligudlejer brug for juridisk assistance i forbindelse med dine lejemål? Kontakt Advokatfirmaet Kühnel og advokat Jacob Thorup Larsen på jacob@advokatfirmaetkuhnel.dk eller ring på 98 35 79 13.