Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret.

  Ny dom om fradrag for tab på debitorer
  - 22/02/21

  Byretten i Viborg har for nyligt fastslået, at en skatteyder kan få fradrag for tab på debitorer, trods manglende inddrivelsesforsøg. SKAT har forinden dommen nægtet fradrag.
   
  SKAT havde forinden byrettens afgørelse nægtet skatteyderen fradrag. SKAT lagde i sin afgørelse særlig vægt på, at skatteyderen ikke havde fremsendt skriftlige rykkere til sine debitorer eller iværksat andre tiltag i anledning af den manglende betaling, ligesom SKAT lagde vægt på, at skatteyderen ikke havde anmeldt sine krav i debitorernes konkursboer.
   
  Ovenstående illustrerer den strenge praksis, som SKAT generelt følger vedrørende godkendelse af fradrag for tab på debitorer, idet SKAT umiddelbart kun har tilladt fradrag, såfremt skatteyderen klart har kunnet bevise, at der er iværksat tiltag til inddrivelse af skatteyderens tilgodehavende.
   
  Imidlertid findes SKAT’s praksis på området ikke altid hensigtsmæssigt, idet flere kreditorer opfatter det som spild af ressourcer at iværksætte inddrivelsesforsøg mod debitorer, som intet ejer, og som eventuelt er taget under konkursbehandling.
   
  Dommen fraviger altså den praksis, som vi hidtil har set hos SKAT, idet Retten efter en konkret vurdering i sagen ikke finder, at manglende fremsendelse af rykkerskrivelser samt manglende anmeldelse af en fordring i et konkursbo, fratager en skatteyder retten til fradrag.
   
  Såfremt SKAT har nægtet dig fradrag for tab på din(e) debitor(er) grundet manglende inddrivelsesforsøg, er det derfor værd at overveje at anmode om genoptagelse af sagen hos SKAT.
   
  Det er dog væsentligt at bemærke, at Retten i sin afgørelse anfører, at det fortsat er skatteyderens bevisbyrde, at en fordring er uerholdelig, og at skatteyderen har søgt at inddrive kravet. Det kan således udledes af dommen, at det er en konkret vurdering, hvorvidt manglende inddrivelsesforsøg fratager en skatteyder retten til fradrag for tab på sine debitorer. Derfor anbefaler vi hos Advokatfirmaet Kühnel, at du fortsat bør forsøge at inddrive dine krav, herunder overgive dem til inkasso og/eller anmelde dine krav i et eventuelt konkursbo, da dette øger dine muligheder for at løfte bevisbyrden over for SKAT.
   
  Har du behov for bistand til inddrivelsesskridt mod debitorer, der ikke betaler, er du meget velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig Elisa Cortsen eller advokatfuldmægtig Michael Thai Hansen, på tlf. 98 35-7-9-13 eller via mail til ehc@advokatfirmaetkuhnel.dk eller mth@advokatfirmaetkuhnel.dk

  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Adelgade 54, 1.
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater