Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret.

  Arbejdsgivere bør sikre sig mod sine ansattes vanvidskørsel
  - 29/04/21

  En ny lov vedtaget som led i bestræbelserne på at komme vanvidsbilisme til livs kan få store konsekvenser for andre end vanvidsbilisterne selv.
   

  Med virkning fra 31. marts i år er færdselslovens regler blevet skærpet, således Politiet nu har mulighed for konfiskere biler, der er blevet anvendt til vanvidskørsel, uanset hvem der ejer bilen. Det betyder blandt andet, at arbejdsgivere, leasingselskaber, venner og familie mv. risikerer, at deres bil konfiskeres, uanset at bilens ejer ikke har deltaget i vanvidskørslen.
   
  Juridisk betragtet forstås vanvidskørsel som følgende:
   
  • Spirituskørsel med en promille på over 2,00
  • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent, når hastighedsoverskridelsen medfører en hastighed på over 100 km/t
  • Kørsel med hastighed på 200 km/t eller derover, uanset hastighedsoverskridelsens omfang
  • Særlig hensynsløs kørsel
  • Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpede omstændigheder
  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpede omstændigheder
   
  Er der tale om vanvidskørsel, skal Politiet i henhold til de nye regler som udgangspunkt altid konfiskere bilen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.
   
  Hvad kan du gøre for at sikre dig mod, at din bil konfiskeres på grund af vanvidskørsel?
   
  Lovændringen medfører, at ejeren af et køretøj kan undgå konfiskation af køretøjet, såfremt konfiskation vil være uforholdsmæssigt indgribende. Det kræver dog, at ejeren kan påvise, at vedkommende ikke kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt til vanvidskørsel, og at vedkommende har taget alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling ved bilens overdragelse.
   
  Af det lovforberedende arbejde fremgår, at der er tale om en snæver undtagelse, idet ejerens interesse fortrinsvist skal varetages ved at rejse et erstatningskrav mod føreren af bilen. Som udgangspunkt kan der derfor kun dispenseres fra reglerne om konfiskation i tilfælde, hvor ejeren af bilen kan godtgøre, at særlige omstændigheder medfører, at et sådant erstatningskrav er værdiløst. I sidste ende vil det afhænge af rettens vurdering, om bilen skal konfiskeres trods ejerens indsigelse.
   
  De nye regler om konfiskation medfører - særligt for arbejdsgivere, leasingvirksomheder, banker og forhandlere – behov for et skærpet fokus på at undgå, at køretøjer benyttes til vanvidskørsel og i denne sammenhæng at overveje, hvordan man sikrer sig bedst muligt, hvis køretøjet alligevel benyttes hertil.
   
  Vores anbefaling er, at du som arbejdsgiver i videst muligt omfang sikrer, at dine ansatte ikke benytter virksomhedens køretøjer til vanvidskørsel. Det kan eksempelvis foregå ved at bede dine ansatte fremvise straffeattest og underskrive en tro- og loveerklæring. Herefter er det altid en god idé i ansættelseskontrakten eller i et tillæg hertil at præcisere, at den ansatte er erstatningsansvarlig for de tab, du som arbejdsgiver måtte lide, hvis den ansatte alligevel kører vanvidskørsel. I øvrigt kan det være en god idé at tage stilling til, om vanvidskørsel skal udløse ansættelsesretlige konsekvenser – for eksempel opsigelse eller bortvisning fra arbejdspladsen.
   
  Hos Advokatfirmaet Kühnel står vi klar til at rådgive og assistere dig i forbindelse med de nye regler om vanvidsbilisme, så du sikrer dig bedst muligt mod tab som følge af dine ansattes vanvidskørsel.  
   
   
  Giver ovenstående anledning til spørgsmål, eller har du spørgsmål til øvrige ansættelsesretlige forhold, er du velkommen til at kontakte advokat Lars Kühnel på tlf. 98 35 79 13.

  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Adelgade 54, 1.
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater