Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret.

  Har du en i fleksjob ansat? Eller påtænker du det?
  - 10/03/21

  Afskedigelse af fleksjobansatte medarbejdere kan blive en dyr omgang. At have en ansat i fleksjob er IKKE lige som alle andre medarbejdere.

  Det kan have flere fordele for en virksomhed at ansætte en medarbejder, der er bevilliget fleksjob af kommunen, og samtidig kan der skabes noget dagligt indhold for den enkelte. Vi har selv i advokatfirmaet en ansat i fleksjob, der kom til skade kort tid efter vedkommendes ansættelse.

  Men desværre ses det ofte, at virksomhedsejere overser, at der gælder særlige regler for opsigelse af medarbejdere i fleksjob. Overses disse regler, kan det blive en særdeles dyr afskedigelse. Antallet af sager, hvor typisk en fagforening kræver godtgørelse for opsigelse af en fleksjobansat medarbejder, er stærkt stigende.

  Den varige og væsentlige nedsættelse af arbejdsevnen, der er en forudsætning for en fleksjobbevilling, vil oftest medføre, at den fleksjobansatte i juridisk sammenhæng betragtes som særligt beskyttet. Derfor er fleksjobansatte omfattet af forskelsbehandlingsloven, der eksempelvis også beskytter medarbejdere med handicap.

  Blandt de væsentligste regler i forskelsbehandlingsloven er den såkaldte tilpasningspligt, der fremgår af lovens § 2 a. Tilpasningspligten betyder, at arbejdsgivere med fleksjobansatte medarbejdere er forpligtede til at foretage tilpasninger for at give den fleksjobansatte medarbejder adgang til beskæftigelse. Det gælder ikke alene ved ansættelsesforholdets etablering, men også under det løbende ansættelsesforhold og i forbindelse med en afskedigelse.

  Helt lavpraktisk har tilpasningspligten den betydning, at en arbejdsgiver eksempelvis i forbindelse med en påtænkt afskedigelse af en fleksjobansat medarbejder skal overveje, om virksomheden eller ansættelsesforholdet hensigtsmæssigt kan tilpasses således, at det (alligevel) ikke er nødvendigt at afskedige den pågældende. Tilpasningen kan bestå i meget forskelligartede tiltag - blandt andet nedsættelse af arbejdstiden og omskoling.

  Som arbejdsgiver er det vigtigt at være opmærksom på forskelsbehandlingslovens tilpasningspligt. Det skyldes først og fremmest, at en overtrædelse af tilpasningspligten i opsigelsestilfælde kan medføre en pligt til at betale måske 6-12 måneders løn (afhængigt af medarbejderens anciennitet) i godtgørelse til den afskedigede medarbejder. Og bevisbyrden pålægges ofte virksomheden, og den kan være meget svær at løfte.

  Giver ovenstående anledning til spørgsmål, eller har du øvrige spørgsmål til dine ansættelsesretlige forhold, er du velkommen til at kontakte advokat Lars Kühnel på tlf. 98 35 7-9-13.

  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Adelgade 54, 1.
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater   /Kundeudtalelser/advokater