Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret.

  Ny lovændring med væsentlig betydning for kommende boligejere
  - 15/02/21

  Det er en længe kendt kendsgerning, at luftforurening er en af hovedsynderne, når det kommer til forkortning af danskernes gennemsnitlige levetid. Med henblik på at dæmme op for den stigende luftforurening, har Folketinget på Miljøministeriets foranledning pr. 1. januar 2021 vedtaget en lovændring til miljøbeskyttelsesloven, som kommende boligejere bør være opmærksomme på.
   
  Med lovændringen får miljøministeren hjemmel til at udstede regler om udskiftning og nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatser. Hjemlen er endnu ikke udnyttet af ministeren, men det forventes, at der udstedes en bekendtgørelse i løbet af foråret, der hovedtræk formentlig vil have følgende indhold:
   
  • Ejere af brændeovne og pejseindsatser produceret før den 1. januar 2003 vil blive pålagt at skulle nedlægge eller udskifte disse.
  • Udskiftning og nedlæggelse af brændeovne og pejseindsatser vil alene blive pålagt i bolighandler, hvor skødet tinglyses efter den 1. april 2021. Udgifterne i den forbindelse vil påhvile den nye ejer af ejendommen.
  • Udskiftning og nedlæggelse pålagt den nye ejer skal være gennemført senest 12 måneder efter skødets tinglysning.
  • Brændekedler, pillefyr, halmfyr, masseovne, kakkelovne og antikke brændeovne forventes undtaget fra reglerne, således at nye ejere ikke vil blive pålagt at nedlægge eller udskifte disse.
   
  Miljøministeriet skønner, at op mod en tredjedel af de ca. 700.000 eksisterende brændeovne i Danmark er produceret før 2003, og boligkøbere bør således altid undersøge, om der i deres nyerhvervede ejendom findes brændeovne eller pejseindsatser, der skal nedlægges eller udskiftes.
   
  Hos Advokatfirmaet Kühnel står vi klar til at hjælpe dig som køber trygt igennem din bolighandel. Vi tilbyder en pris fra kr. 5.995 inkl. moms for en sædvanlig bolighandel på mæglers standardkontrakt.
   
  Har du spørgsmål i forbindelse med de kommende regler om brændeovne og pejseindsatser, eller står du over for at skulle sælge eller købe fast ejendom, er du meget velkommen til at kontakte advokat Camilla Elb på tlf. 24276099 eller advokat Camilla Kühnel på tlf. 28783344.

  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Adelgade 54, 1.
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater