Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret.

  Børnetestamenter – er det for alle?
  - 20/11/20

  Børnetestamenter – er det for alle?
   Et børnetestamente er enten et selvstændigt testamente eller en klausul, der indsættes i et eksisterende testamente, hvor I som forældre har mulighed for at tage stilling til, hvem der skal tage vare på jeres mindreårige børn, såfremt I begge måtte være gået bort, forinden børnene er fyldt 18. år.
   
  Hvem vælger børnenes værge?
  Hvis I begge er faldet bort, forinden jeres børn er fyldt 18. år, er det Familieretshuset og eventuelt Familieretten, der skal tage stilling til, hvem der skal tillægges forældremyndigheden over jeres umyndige børn. Det er således også Familieretshuset der afgør, om børnene skal placeres i plejefamilie.
  Ønsker I som forældre at have indflydelse på, hvem der skal tage vare på jeres mindreårige børn, er det en god ide at oprette et børnetestamente, hvor der tages stilling til, hvem I som forældre vurderer, bedst ville kunne tage vare på børnene. Det kan være en god ide, at lade jeres valg ledsage af en kort begrundelse. Er der oprettet et børnetestamente, skal der meget til, før Familieretshuset ikke følger jeres ønske. Familieretshuset vil dog altid træffe deres beslutning ud fra, hvad der er barnets tarv.
   
  Børnetestamente i brudte familier
  Hvis I som forældre har delt forældremyndighed, men ikke bor sammen, vil forældremyndigheden typisk blive tillagt den overlevende forældremyndighedsindehaver. Andre, typisk en samlever til den afdøde forældremyndighedsindehaver, vil dog også kunne søge forældremyndigheden.
  Har den afdøde forælder forældremyndigheden alene, vil den efterlevende forælder og andre kunne søge forældremyndigheden. Her vil der blive taget hensyn til forældremyndighedsindehaverens ønsker i et børnetestamente, når Familieretshuset, og eventuelt Familieretten, skal tage stilling til, hvem der skal tillægges forældremyndigheden.
   
  Forældremyndighed og økonomi?
  Hvis I overvejer at oprette et børnetestamente, kan I samtidig bestemme, at der af friarven skal afsættes  et beløb, som værgen kan anvende fx til betaling af efterskole, privatskole eller andre større uforudsete udgifter. Det kan være en fordel også at begunstige værgen med et beløb til dækning af de løbende udgifter, så værgen har mulighed for, også økonomisk, at overtage forældremyndigheden.
   
  Ønsker du at høre mere om børnetestamenter, kan du kontakte advokat Camilla Kühnel på 98 35 7-9-13 eller på e-mail:  ck@advokatfirmaetkuhnel.dk for en nærmere drøftelse heraf.

  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Adelgade 54, 1.
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater