Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret.

  Forældelse af beløbsbegrænsede udlægsbegæringer
  - 22/04/20

  Afbrydes forældelsesfristen for den fulde fordring ved indbringelse af en beløbsbegrænsede del af kravet?​

   

  Højesteret slår i to nye kendelser af 16. april 2020 fast, at det fulde beløb skal indbringes for fogedretten for at afbryde forældelsesfristen for det fulde beløb.


  Ifølge forældelsesloven er det klare udgangspunkt, at alle krav forældes efter 3 år. Som kreditor kan man dog sikre sig mod forældelsen ved at afbryde den. Forældelsen afbrydes ved at debitor anerkender kravet, eller hvis kreditor foretager retslige skridt mod debitor, herunder ved indbringelse til fogedretten. Afbrydelsen af forældelsen medfører, at forældelsesfristen forlænges.
   
  Når der er tale om et større og/eller ældre krav, har kreditor ofte valgt kun at indbringe kravet beløbsbegrænset for fogedretten, da kreditor ønsker at få kendskab til debitors økonomiske situation, herunder om debitor ejer udlægsegnede aktiver, men samtidig ønsker man ikke at have store omkostninger til retsafgift mm. på en fordring, der muligvis viser sig at være uerholdelig.
   
  I forhold til forældelse har det hidtil været uafklaret, om en beløbsbegrænset indbringelse har afbrudt forældelsen for den fulde fordringen. Højesteret har nu slået fast, at det fulde beløb skal indbringes, såfremt man vil afbryde forældelsen for det fulde beløb.
   
  Det betyder, at såfremt en kreditor har et krav mod en debitor på kr. 200.000, men alene indbringer sagen for fogedretten beløbsbegrænset for kr. 50.000, så afbrydes forældelsen også kun for kr. 50.000. For de resterende kr. 150.000  fortsætter den oprindelige forældelsesfrist med at løbe.
   
  De nye kendelser medfører, at man som kreditor bør foretage et par praktisk, men altafgørende, overvejelser forinden man indbringer beløbsbegrænset krav til Fogedretten. Er kravet ikke tæt på forældelse kan det dog fortsat i nogle tilfælde være meningsfuldt for kreditor at indbringe kravet beløbsbegrænset. Man kan også – på ældre sager – opleve, at kun en del af kravet består.
   

  Advokatfirmaet Kühnel anbefaler, at du som kreditor gennemgår din portefølje og sikrer dig, at der ikke sker forældelse af dine tilgodehavender.    
   
  Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, eller du ønsker yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte vores kontor på tlf. 98 35 7-9-13, hvor advokatfuldmægtig Camilla Elb er klar til at yde rådgivning ift. indbringelse for fogedretten, om forældelse af dit tilgodehavende og om inkasso i det hele.

   

  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Adelgade 54, 1.
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater