Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret.

  Ny omdiskuteret boligaftale
  - 10/02/20

  Ny boligaftale
  Den 30. januar indgik regeringen sammen med Dansk Folkepart, SF, Enhedslisten og Alternativet en ny boligaftale, som har til formål at stoppe de store prisstigninger på udlejningsejendomme i storbyerne samt styrke den grønne omstilling. Aftalen ændrer bl.a. boligreguleringslovens § 5, stk. 2, som giver udlejer mulighed for at opkræve en højere husleje for nye lejere, såfremt der er udført gennemgribende forbedringer i lejemålet.  Over 75 % af 5.2-renoveringerne er desuden foretaget omkring hovedstadsområdet, i Aarhus, Odense eller Aalborg.
   
  Der er endnu ikke vedtaget noget lovforslag, hvorved de nye regler først forventes at være gældende fra 1. juli 2020.  
   
  Karensperiode og ændring af boligreguleringslovens § 5
  Med den ny aftale indføres der en 5-årig karensperiode, hvorved udlejer i denne periode ikke kan opkræve en højere huslejere efter BRL § 5, stk. 2. Dette såkaldte spekulantstop bortfalder dog, hvis forbedringen af ejendommen lever op til nogle nye krav. Ejendommens energiklasse skal hæves med mindst 3 niveauer eller energiforbedres for mindst 3.000 kr. pr. m2. Det er samtidig indført et krav om, at bestemmelsen kun finder anvendelse, såfremt ejendommen på udlejningstidspunktet minimum har energiklasse C (hvor kravet tidligere var energiklasse D). Der indføres ligeledes et krav om, at ejendommen skal besigtiges af huslejenævnet, før der kan foretages en 5.2-renovering
   
  I dag er reglerne udformet således, at udlejer kan kræve en leje, der ikke væsentligt overstiger det lejedes værdi, såfremt der foretages en gennemgribende renovering. Grundet formuleringen ”væsentligt” anvender man i praksis en margin på 10 %, hvorved lejeniveauet derved godt kan overstige det lejedes reelle værdi. For at fastlægge det lejedes værdi, sammenlignes der med huslejen for sammenlignelige lejemål inden for samme område. Med den nye aftale fjernes begrebet ”væsentligt” med den konsekvens, at huslejen nu skal svare til det lejedes værdi.
   
  Styrkelse af lejerne
  Der indføres også forskellige regler, som skal beskytte lejerne:
  • Det skal ikke længere være muligt, at tilbyde lejere penge for at fraflytte lejemålet.
  • Ved fastsættelse af det lejedes værdi, skal der tages udgangspunkt i sammenlignelige lejemål, hvis huslejeniveau tidligere er prøvet ved huslejenævnet.
  • Det vil ikke længere være muligt at omgå reglerne om tilbudspligt ved at placere ejendommen i et selskab.

  Usikkerhed for andelshavere
  Aftalen har medført en del usikkerhed for andelshavere, hvor der bl.a. har været forskellige udmeldinger ift. hvor meget værdien vil falde på andelsboliger, da de prissættes efter hvad en tilsvarende udlejningsejendom koster. Andelsboligerne er dog friholdt karensperioden, dog forventes det stadigt, at de vil blive ramt af prisfald. Boligministeriets beregninger er kommet frem til et prisfald på 3-8 %, hvorimod flere banker og mæglere har meldt ud, at de forventer et prisfald på 10-30 %.
   
  Vi har hos Advokatfirmaet Kühnel stor erfaring med både lejeret og erhvervslejeret, og vi holder naturligvis øje med hvordan boligaftalen implementeres i en fremtidig lov. 


  Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, eller du ønsker yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte vores kontor på tlf. 98 35 7-9-13, hvor advokat Jacob Thorup Larsen, advokat Lars Kühnel og advokatfuldmægtig Camilla Elb er klar til at yde rådgivning ift. hvordan du bør forholde dig til de nye regler. 

  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Skibsgade 56A
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater