Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret.

  Momsfradrag ved tab på debitorer
  - 10/09/19


  Hvornår kan du få momsen tilbage, når debitor ikke betaler regningen? Læs med nedenfor og få svaret.

  Ved salg af momspligtige varer og ydelser skal virksomheden betale momsen på faktureringstidspunktet. Hvis det efterfølgende viser sig, at køberen ikke betaler regningen, har virksomheden adgang til regulering af momsen. Reguleringen kan dog først foretages på det tidspunkt, hvor der er konstateret tab på uerholdelige fordringer vedrørende leverede varer og ydelser. Fradraget foretages altså først, når tabet er endeligt konstateret.


  Konstatering af tab

  Konstateringen af tab forudsætter som udgangspunkt, at kreditor har foretaget indenretlige skridt (mulighederne inden for retssystemet) for at konstatere, at der foreligger et endeligt tab. Tab er eksempelvis konstateret ved debitors dødsfald, konkurs, rekonstruktion, frivillig akkord og forgæves fogedforretning.

  Tabsfradraget forudsætter normalt altid, at handelsforbindelsen med debitoren er ophørt. Der kan dog være konkrete omstændigheder, der gør, at handelsforbindelsen er fortsat trods en manglende betaling.

  Vurderingen, af om et tab er konstateret, afhænger i praksis ofte af fordringens (kravets) størrelse:
   
  - Ved fordringer op til kr. 3.000 accepteres tabet typisk som konstateret, når der er foretaget en intern rykkerprocedure.
   
  - Ved fordringer over kr. 3.000 kan der ske regulering, når der har været foretaget en efter forholdene passende indsats for inddrivelse.
   
  - Ved fordringer mellem kr. 3.000 og kr. 10.000 accepteres tabet typisk som konstateret, når der er foretaget en intern rykkerprocedure samtidig med, at kravet efter en konkret vurdering af debitors forhold må anses at være tabt.
   
  - Ved fordringer over kr. 10.000 kræves det derimod, at fordringen er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed, at der foreligger insolvenserklæring fra debitoren, eller der er foretaget forgæves fogedforretning mod debitor.


  Der er således forskellige krav forbundet med konstateringen af, om et tab er endeligt, alt efter fordringens størrelse – desto større fordring, desto større krav til inddrivelsen heraf.

  I forhold til krav mod konkursboer kan et tab fratrækkes på det tidspunkt, hvor der foreligger en erklæring fra kurator om størrelsen af den forventede dividende. Såfremt kurator skriver, at der ikke vil blive udbetalt dividende til simple fordringer, og at sådanne fordringer derfor kan afskrives som uerholdelige, vil der være tale om et konstateret tab.


  Ved fordringer over kr. 10.000 er det altså et krav, at fordringen er forsøgt inddrevet ved en fogedforretning, før du kan få momsen tilbage.  Vi har hos Advokatfirmaet Kühnel stor erfaring med fogedforretninger og inddrivelse af fordringer, og vi hjælper dig gerne hermed.

  Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, eller du ønsker yderligere information og/eller bistand til inddrivelse af fordringer, er du meget velkomne til at kontakte vores kontor på tlf. 98 35 7-9-13, hvor advokatfuldmægtig Camilla Elb og advokatfuldmægtig Anne Møller Nielsen er klar til at yde rådgivning.


  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Adelgade 54, 1.
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater   /Kundeudtalelser/advokater