Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret.

  Hegnsloven og hegnsyn
  - 13/08/19

  Hvor højt må dit hegn være, og hvad gør du, hvis du og din nabo er uenige om hegnet mellem jeres grunde?
  Læs mere om hegnsloven her og få svaret.​  Hegnsloven
  Hegnsloven regulerer hegnsforholdet mellem grundejere og beskriver dine rettigheder og pligter ved rejsning af nyt hegn samt i forbindelse med vedligeholdelse af det gamle hegn.
   
  Et hegn kan have mange udformninger. Det kan for eksempel være et levende hegn (en hæk), et trådhegn, et plankeværk eller et raftehegn.
   
  Hegnsloven skelner desuden mellem tre hegnstyper:
   
  - Fælleshegn, der står i skellet mellem to grunde.
  - Eget hegn, der står langs skellet i en afstand af op til 1,75 meter herfra.
  - Indre hegn, der ikke følger skellinien eller står længere inde på grunden end 1,75 meter fra skellet. Egne hegn er ikke omfattet af hegnsloven.
   
  Hegnsloven beskriver altså både reglerne for dine egne hegn og de fælleshegn, du deler med din nabo.
   
  Grundejere kan som udgangspunkt frit aftale, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Hegnslovens regler anvendes i de tilfælde, hvor grundejerne ikke kan blive enige om hegnets udformning og placering. Der kan dog være særlige regler, der går forud for hegnsloven. Det kan for eksempel fremgå af lokalplaner, servitutter, grundejerforeningsvedtægter eller andre bestemmelser, at der skal være tale om et levende hegn eller en særlig type hegn, eller der kan være særlige bestemmelser for eksempelvis hegnets højde.
   
   
  Reglerne for opsætning og vedligeholdelse af fælleshegn
  Udgangspunktet er, at du og din nabo skal blive enige om fælleshegnets udformning og deles om arbejdet og udgifterne til opsætning samt vedligeholdelse.
   
  Ved uenighed, eller som vejledning, kan du tage udgangspunkt i hegnslovens regler for fælleshegn i boligområder.
   
  Det følger af hegnslovens § 10, stk. 6, at højden af hegn mod naboejendommen ved boligbebyggelse bør fastsættes til 1,8 meter, og ikke uden naboens samtykke til over 2 meter. Der er ingen regler for hvor ofte, hækken skal klippes. Ifølge reglerne i hegnslovens § 18, stk. 3, kan man dog kræve, at hækken klippes ned til 2 meter én gang om året. Såfremt I ikke kan blive enige, har I mulighed for hegnsyn.

   
  Hvad er hegnsyn?
  Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om hegnets udseende, højde, placering eller vedligeholdelse, kan du rette henvendelse til din kommune, der så kan sende det lokale hegnsyn ud for at se på sagen.
   
  Hegnsynet består af tre uvildige personer, der er udpeget af kommunen. Hegnsynet har til formål at forsøge at nå til enighed mellem parterne. Hvis dette ikke er muligt, træffer hegnsynet en afgørelse, der så vil være gældende mellem parterne. Udgangspunktet vil så stadig være en ligelig fordeling af udgifterne til etablering og vedligeholdelse af hegnet.
   
  Det vil typisk ende med en hegnshøjde på mellem 1,8 meter og 2 meter, medmindre der foreligger ganske særlige forhold, som taler for noget andet. Udsigt over vand og fredede arealer vil eksempelvis kunne begrunde en lavere hegnshøjde.
   
  Prisen for et hegnsyn ligger p.t. på kr. 1.869,00 (2019). Det er hegnsynet, der beslutter, hvem der skal stå for betalingen. Typisk er det den part, som afgørelsen går imod, der skal betale regningen. Hvis du er utilfreds med hegnsynets afgørelse, kan du indbringe sagen for retten senest 4 uger efter synets afgørelse.
   

   
  Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, eller du ønsker yderligere information om hegnslovens regler eller bistand til at vurdere en sag, er du meget velkommen til at kontakte vores kontor på tlf. 98 35 7-9-13, hvor advokatfuldmægtig Anne Møller Nielsen er klar til at yde rådgivning.
   
  Vi håber dog, at I vil gøre Jeres bedste for at nå frem til en aftale med naboen!


  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Skibsgade 56A
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater