Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret.

  Lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber
  - 22/03/19

  Iværksætterselskaber er en selskabsform som blev indført i 2014. Den adskilte sig fra de øvrige selskabsformer, ved at den kunne stiftes med en selskabskapital på ned til 1. kr. Der er stiftet over 40.000 iværksætterselskaber siden selskabsformen blev indført. Det oprindelige formål med indførelsen af iværksætterselskaber var at fremme iværksætteriet i Danmark, ved at gøre det billigt og let at starte egen virksomhed uden personlig hæftelse. Erhvervsstyrelsen fremlagde i september 2018 en analyse, hvor det fremgik, at selskabsformen dog ofte blev brugt til især skattesvig. Iværksætterselskaber udgjorde ligeledes 60 % af det samlede antal tvangsopløsninger. Konklusionen var, at iværksætterselskaber simpelthen udgjorde en for stor risiko, som ikke blev opvejet af det beundringsværdige formål. 
   
  På baggrund af analysen fremsatte Regeringen og Dansk Folkeparti den 28. februar 2019 et lovforslag om afskaffelse af selskabsformen. Hvis lovforslaget vedtages, vil det ikke længere være muligt at stifte nye iværksætterselskaber, og eksisterende iværksætterselskaber skal omregistreres. Foruden afskaffelsen af iværksætterselskaber indeholder lovforslaget også sænkning af kapitalkravet for anpartsselskaber fra de nuværende 50.000 kr. til 40.000 kr., hvilket bringer det på niveau med lande, som Danmark sammenligner sig med. Dette er for at sikre, at iværksættere stadig har en god mulighed for at oprette selskaber med et lempeligt kapitalkrav. 
   
  Lovforslaget blev førstebehandlet i Folketinget den 19. marts 2019. 
   
  Det betyder det for dig, hvis du har et iværksætterselskab 
  Hvis lovforslaget vedtages i nuværende form, skal iværksætterselskaberne inden for 2 år omregistreres via vedtægtsændring til et anpartsselskab. Omregistreringen skal ske i Erhvervsstyrelsens it-system og er gebyrfri. Kapitalkravet for anpartsselskaber vil være på 40.000 kr. Iværksætterselskaberne skal henlægge minimum 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve, indtil denne lever op til kravet på 40.000 kr. I overgangsperioden vil nuværende iværksætterselskaber være omfattet af regler, som i høj grad viderefører de nuværende regler på området. Hvis fristen ikke efterleves, kan det føre til, at selskabet tvangsopløses. Hvis tvangsopløsning skal undgås, skal generalforsamlingen beslutte at lade sig omdanne, hvilket senest skal ske samtidigt med beslutningen om genoptagelse. 
   
  Lad vores advokater sikre, at din virksomhed kan leve videre 
  Vi har hos Advokatfirmaet Kühnel stor erfaring med at rådgive om alle selskabsretlige forhold, herunder valg af selskabsform og ændring heraf. Hvis du på nuværende tidspunkt har et iværksætterselskab, og vil vide hvordan lovforslaget kommer til at påvirke din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os. Vi er også behjælpelige i forhold til omregistrereringen til anpartsselskab, så du undgår at ende i den uheldige situation, at selskabet skal tvangsopløses. 
   
  Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål eller ønsker du yderligere information om lovforslagets betydning for dig, er du meget velkommen til at kontakte vores kontor på tlf. 98 35 7-9-13, hvor advokater Jacob Thorup Larsen, Lars Kühnel og advokatfuldmægtig Camilla Elb er klar til at yde rådgivning.


  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Skibsgade 56A
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater