Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret.

  ​Har du husket ejeraftalen?
  - 07/11/18

  I mange selskaber er der flere ejere, men det er ikke altid, at disse ejere har de samme interesser og forventninger til selskabet. Nogle er passive investorer, andre er aktive ledere/medarbejdere. Nogle er på vej ud, andre er på vej ind. Nogle satser hele butikken, andre er velfunderede. Når man er flere ejere i en virksomhed, anbefaler vi derfor, at der udarbejdes en ejeraftale, der sætter klare rammer for virksomheden. 
   
  Ejeraftalen – den nu brugte betegnelse for anpartshaveroverenskomster/aktionæroverenskomster – er vigtig for både selskabet med flere ejere og for ejerne. Har man ikke en ejeraftale, der dækker de mest almindelige situationer, hvor der kan opstå uenighed, risikerer man at ende i en situation, hvor selskabet lider stor skade, mens ejerne skændes om selskabets forhold eller ejernes forhold.
   
  Hvad er en ejeraftale?
  En ejeraftale er et supplement til selskabsloven og vedtægterne, og ejeraftalen vil indeholde regulering af en række forhold, der ofte bliver relevante for selskaber og deres ejere – men som selskabsloven ikke regulerer i detaljer, og som vedtægterne ofte heller ikke regulerer.
   
  En ejeraftale kan blandt andet bruges til at afklare følgende:
   
  • Fælles overvejelser om selskabets drift, bemanding og fremtid
  • Fælles overvejelser om ejernes udbytte af driften
  • En fastlæggelse af ledelsesstrukturen
  • Vetorettigheder for et mindretal
  • Aftaler om aflønning af ejere
  • Forventninger til ejernes deltagelse
  • Regulering af situationer hvor en anpart/aktie skal skifte/skifter ejer, herunder en ejers ønske om salg, salg af hele virksomheden, en ejers misligholdelse, sygdom og død
  • Konkurrenceklausuler ved udtræden
   
  Undgå uenigheder
  Er du på vej ind i et samarbejde med fælles ejerskab om et selskab, bør du sikre, at der laves en ejeraftale. Dels fordi ejerne så kan forventningsafstemme den daglige drift af virksomheden og afklare, at man trods forskellige forudsætninger har nogenlunde ens forventninger til driften og resultatet. Dels fordi en række af de problemer der bør løses i en ejeraftale – eksempelvis hvis en ejer misligholder sine forpligtelser – nu engang løses bedst, så længe det bare er et teoretisk problem. Er man først i en situation, hvor en part måske/måske ikke har misligholdt, vil interesserne ofte være modstridende og besværliggøre en hurtig og operationel løsning.
   
  Er du allerede inde i et samarbejde med fælles ejerskab, har du forhåbentligt en ejeraftale. Hvis ikke, skal den laves af samme grunde som ved opstart.
  Har du allerede en ejeraftale, kan det være en god idé at få den kigget efter i sømmene. Dels kan ny lovgivning, eller ændrede forhold, nødvendiggøre justeringer, dels kan selskabet eller dets ejerkreds have udviklet sig i en anden retning end forventet i aftalen, og dels kan det være, der skal skabes rum for forandring.
   
  Mange har en ejeraftale, men bruger den (gudskelov) ikke i det daglige. Der taler man sig til rette om tingene og kan i enighed gøre tingene på en anden måde, end hvad ejeraftalen fastlægger. Nogle gange vil bare den blotte viden om, at der ligger et dokument i skuffen, som fastligger en for begge parter forpligtende løsning, være nok til, at uenigheder løses – uden at der overhovedet er blevet kigget i ejeraftalen.
   
  Kigger man endelig i sin ejeraftale, vil den gode ejeraftale indeholde løsninger på mange problemer. En god ejeraftale løser problemerne på den aftalte måde, der både bør være hurtig og retfærdig – og således at selskabet ikke lider skade, mens ejerne skændes. Jævnligt ser man, selskaber der går ned, mens ejerne skændes om retningen – og det er spild af alles investerede midler og tid, og på alle måder ærgerligt. En god ejeraftale kan reducere risikoen for at dette sker.
   
  Lad vores advokater sikre dig og dit selskab
  Vi har hos Advokatfirmaet Kühnel stor erfaring med at lave, gennemgå og justere ejeraftaler, og vi hjælper dig gerne hermed. Der er ikke standardløsninger, da løsningen skal være tilpasset de konkrete ejere og selskabet. Vi kan i fællesskab finde den løsning, der passer bedst til situationen.
   
  Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål eller ønsker du yderligere information om ejeraftaler, er du meget velkommen til at kontakte vores kontor på tlf. 98 35 7-9-13, hvor advokater Jacob Thorup Larsen, Lars Kühnel, Kim Bønlykke Christensen og Martin Tang er klar til at yde rådgivning.

  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Skibsgade 56A
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater