Manglende registrering af ejere kan medføre tvangsopløsning
  - 09/05/17

  Personer eller virksomheder, der ejer 5 procent eller mere af virksomhedens kapitalandele eller stemmerettigheder, har siden den 1. januar 2017 haft pligt til at lade sig registrere. Erhvervsstyrelsen sender i den kommende tid meddelelser ud til de virksomheder, der endnu ikke har registreret sine reelle ejere.

  Siden den 1. januar 2017 har virksomheder haft pligt til at registrere personer eller virksomheder, der ejer 5 procent eller mere af virksomhedens kapitalandele eller stemmerettigheder (de såkaldte legale ejere). Erhvervsstyrelsen vil i den nærmeste fremtid udsende meddelelser med en frist for berigtigelse til de virksomheder, der endnu ikke har fået registreret sine ejerforhold.
  Efterkommer virksomheder ikke Erhvervsstyrelsens anmodning inden for den givne frist, vil Erhvervsstyrelsen automatisk anmode om tvangsopløsning af virksomheden ved Skifteretten.

  I tillæg hertil vedtog Folketinget den 1. marts 2016 et lovforslag om registrering af reelle ejere i selskaber. Disse regler træder i kraft den 27. maj 2017 og senest den 1. oktober 2017 skal alle selskaber have registreret deres reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen, hvilket vil sige at selskaber fremadrettet også har pligt til at registrere de reelle fysiske personer, der i sidste instans ejer det pågældende selskab.
  Registrering skal ske hurtigst muligt efter at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer, og efter enhver ændring af de oplysninger, som er registreret.

  Ved en ”reel ejer” forstås en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i et selskab. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at reelt ejerskab i udgangspunktet vil foreligge når en fysisk person har direkte eller indirekte ejerskab eller kontrol over mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerne i et selskab.

  Formålet med lovforslaget er at sikre fuld offentlighed omkring oplysningerne om de reelle ejere og skabe gennemsigtighed i danske virksomheders struktur.
  Reglerne gælder for selskaber, uanset selskabsform. Undtaget er dog selskaber, hvis ejerandele er optaget til handel på et reguleret marked samt filialer.
  Undlader et selskab at foretage registreringen af deres reelle ejere, kan selskabet straffes med bøde.

  Fremadrettet vil der således gælde et krav om registrering af såvel de legale som de reelle ejere.
  Er du som virksomhedsejer i tvivl om, hvorledes reglerne skal forstås og hvordan registrering skal ske, er du velkommen til at kontakte Advokatfirmaet Kühnel på 98 35 7-9-13, hvor advokatfuldmægtig Martin Tang Pedersen sidder klar til at assistere dig.
   

  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Skibsgade 56A
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater