​Bødevedtagelse for fastsættelse af bindende videresalgspriser
  - 28/04/17

  I konkurrenceloven gælder der et generelt forbud for virksomheder mod at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. En sådan aftale kan eksempelvis bestå i at fastsætte købs- eller salgspriser, herunder fælles fastsættelse af bindende videresalgspriser. Aftalebegrebet omfatter såvel aftaler mellem konkurrenter som aftaler mellem leverandør/aftager, altså aftaler indgået mellem virksomheder på forskellige trin i produktions- eller omsætningskæden.
   
  Den 6. april 2017 accepterede Olympus Danmark A/S et bødeforlæg på 3,6 millioner kr. for overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.

  I en periode på ca. to år havde Olympus Danmark A/S indgået og administreret aftaler med en række forhandlere om, at forhandlernes avance fulgte et såkaldt ’kickback-system’. Dette system indebar, at forhandlernes avance afhang af, om de fulgte de af Olympus Danmark A/S fastsatte mindstepriser på visse produkter. På denne måde skabte Olympus Danmarks A/S et incitament for forhandlerne til at sælge til den fastsatte vejledende mindstepris ved en præmiering, der kunne medføre, at man holdt priserne kunstigt oppe.
   
  I den omtalte sag fandt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen således, at det af Olympus Danmark A/S anvendte ’kickback-system’ kunne sidestilles med en aftale om bindende videresalgspriser på grund af systemets virkning – præmieringen til forhandleren for at sælge til vejledende pris, var så betydelig, at den reelt ikke ville blive fravalgt af forhandlerne, og derved kom den til at virke bindende. Derfor var der tale om konkurrencebegrænsende aftaler, der begrundede bødeforlægget.
   
  Det ses hermed at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har for øje, om et kunstgreb for at motivere en sælger til at fastholde en ikke-bindende mindstepris, reelt gør prisen bindende, og det viser at konkurrenceret er en juridisk disciplin med væsentlige kommercielle/økonomiske elementer.
   
  Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål eller ønsker du yderligere information om konkurrenceloven, er du meget velkommen til at kontante Advokat Jacob Thorup Larsen, Advokatfirmaet Kühnel enten på jacob@advokatfirmaetkuhnel.dk eller på tlf. 9835-7-9-13
   
   
   

  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Skibsgade 56A
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater