3 strikes i Vestre Landsret på 8 dage
  - 09/03/17

  Tilfældighederne ville, at 3 erhvervsretlige landsretssager skulle afgøres på kun 8 dage – læs her mere om sagerne, og hvorfor de faldt ud, som de gjorde. 

  1. Fraflytningsopgør i et erhvervslejemål/forpagtningsaftale. 
  Advokatfirmaet Kühnel repræsenterede den fraflyttende lejer, der efter modregnet depositum blev afkrævet 2,3 mio. kr. Udlejeren havde fremlagt omfattende materiale i form af en lang rapport med billede dokumentation, der viste et noget ramponeret lejemål. Det lykkedes imidlertid at slå tvivl om bevisværdien af udlejers materiale, og det lykkedes at komme igennem med det synspunkt, at udlejeren ikke havde bevist, om der ved indflytning havde været udluftning i køkkenet mv. DOM: Lejeren, vores kunde, skulle betale 2.300 kr., det vil sige 1 promille af de 2,3 mio. kr., og vores kunde blev tilkendt 150.000 kr. i sagsomkostninger.

  2. Tømrerfirmas krav på betaling efter bygherres mangelindsigelse. 
  I denne sag havde et tømrerfirma haft tømrerentreprisen ved opførelsen af en villa. Advokatfirmaet Kühnel repræsenterede tømrerfirmaet, der havde penge til gode, imod bygherren, der påberåbte sig mangler ved primært tagkonstruktionen. Selv om tagkonstruktionen ikke var udført i overensstemmelse med byggetekniske forskrifter, blev tømrerfirmaet tilkendt betaling for arbejdet, idet det bevismæssigt blev lagt til grund, at bygherren selv havde indgået aftale med rådgiveren (der havde beskrevet tagkonstruktionen), og idet konstruktionen efter syn- og skøn blev erklæret for 100% tør. DOM: Tømrermesteren tilkendt 200.000 kr. med tillæg af renter og sagsomkostninger, herunder skulle bygherren selv afholde omkostningerne til syn- og skøn, et beløb på små 100.000 kr.

  3. Fortolkning af virksomhedsmæglers kontrakt med sælger af virksomhed. 
  En sælger af en virksomhed, repræsenteret ved Advokatfirmaet Kühnel, der havde indgået aftale med en virksomhedsmægler, blev opkrævet den aftalte procentsats i mæglerhonorar, men af både den erlagte kontante købesum og af en mulig yderligere købesum, der var afhængig af virksomhedens resultater i en treårig periode. Aftalen mellem virksomhedsmægleren og sælgeren var lavet af virksomhedsmægleren. Der var i aftalen alene et par relevante bestemmelser på få linjer, som kunne fortolkes (i hver sin retning). Virksomhedsmægleren fik for landsretten indhentet en sagkyndig erklæring, der gav virksomhedsmægleren medhold i sine anbringender. Alligevel gav landsretten sælgeren medhold, idet den sagkyndige reelt set havde besvaret juridiske spørgsmål (der henhører under landsrettens kompetence), og idet uklarheden i aftalen kom den til skade, som havde udarbejdet aftalen, i dette tilfælde mægleren (den såkaldte obligationsretlige uklarhedsgrundsætning/koncipistreglen). Dom (2-1): Frifindelse og virksomhedsmægleren blev pålagt at betale sagsomkostninger med 25.000 kr. til sælgeren. 

  Har man erfaring med proces (retssager) som advokat, står man noget bedre rustet til at kunne rådgive sine kunder om, hvilke tvister, som bør føres, og hvilke, som ikke bør føres for domstolene. Såvel en sags forventede bevisbedømmelse som juridiske grundlag kan blive afgørende for sagens resultat. 

  Har du spørgsmål til procesretlige sager, kan du kontakte advokat Lars Kühnel, der førte de tre ovenfornævnte retssager for Vestre Landsret. 
  Kontakt Lars på på 98 35 7-9-13 eller lars@advokatfirmaetkuhnel.dk   Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Skibsgade 56A
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater