Lovliggørelse af kapitalejerlån
  - 09/11/16

  Siden 1982 har der i Danmark været forbud mod, at kapitalselskaber foretager udlån til kapitalejere, ledelsesmedlemmer samt nærtstående personer - de såkaldte aktionærlån eller anpartshaverlån. Denne retsstilling deler Danmark ikke med resten af EU, da kapitalejerlån længe har været lovligt i de fleste lande i EU. Danske selskaber udsættes altså for ulige konkurrence og dette begrænser fleksibiliteten, da det kan hæmme likviditetens anvendelse, hvor behovet er.
   
  Den 5. oktober 2016 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et lovforslag om ændring af selskabsloven, som netop vil gøre op med den nuværende retsstilling. Lovforslaget indeholder en betinget lovliggørelse af
  kapitalejerlån, som betyder, at kapitalejer nu også bliver en mulighed for danske selskaber.
   
  Lovforslaget fastlægger følgende betingelser for foretagelse af kapitalejerlån;
   
  • Kapitalejerlånet skal kunne rummes inden for selskabet frie reserver og skal ydes på sædvanlige vilkår.
  • Beslutningen om at yde et kapitalejerlån skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Generalforsamlingens bemyndigelse kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Kapitalejerlånet må ikke udgøre et større beløb, end foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.
  • Beslutningen om at yde kapitalejerlån kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.
   
  Udover lovliggørelsen af kapitalejerlån indeholder lovforslaget også en skærpelse af kravet i forhold til registrering af ejere i kapitalselskabet. Skærpelsen skal sikre, at der fremadrettet kommer mere gennemsigtighed med hensyn til ejerskabet af danske selskaber. Skærpelsen indebærer en fremrykkelse af tidspunktet for registeringen af ejerskabet.
   
  Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2017.
   
   
  For spørgsmå kontakt Advokat Jacob Thorup Larsen på 98 35 7-9-13 eller jacob@advokatfirmaetkuhnel.dk

  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Skibsgade 56A
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater