Folketinget vedtager ændring af konkurrenceloven
  - 08/12/17

  Den 1. januar 2018 træder en lovændring af konkurrenceloven i kraft. Lovændringens formål er at øge konkurrencen gennem en mere effektiv og anvendelig konkurrencelovgivning. Lovændringen vil blandt andet gøre det nemmere for virksomheder at vurdere, om et samarbejde med andre virksomheder er lovligt og give myndighederne bedre mulighed for at håndhæve de danske konkurrenceregler. ...

  Læs mere
   
  ​Lov om fremtidsfuldmagter
  - 31/08/17

  Folketinget har den 12. maj 2016 vedtaget en ny lov om fremtidsfuldmagter, som træder i kraft fredag den 1. september 2017. En fremtidsfuldmagt er en vedvarende fuldmagt, som træder i kraft, når man ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Den nye lov er med til at styrke retten til selvbestemmelse, uanset sygdom eller andet tab af mental kapacitet, forstået på den måde, at loven giver os mulighed for at vælge, hvem der skal varetage vores økonomiske og/eller personlige forhold, når vi ikke længere selv har mulighed for det, eksempelvis grundet demens eller koma. ...

  Læs mere
   
  Manglende registrering af ejere kan medføre tvangsopløsning
  - 09/05/17

  Personer eller virksomheder, der ejer 5 procent eller mere af virksomhedens kapitalandele eller stemmerettigheder, har siden den 1. januar 2017 haft pligt til at lade sig registrere. Erhvervsstyrelsen sender i den kommende tid meddelelser ud til de virksomheder, der endnu ikke har registreret sine reelle ejere. ...

  Læs mere
   
  ​Bødevedtagelse for fastsættelse af bindende videresalgspriser
  - 28/04/17

  I konkurrenceloven gælder der et generelt forbud for virksomheder mod at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. ...

  Læs mere
   
  Svært at være udlejer
  - 31/03/17

  Manglen på lejeboliger har de seneste år gjort det attraktivt at købe udlejningsejendomme. Det kan dog medføre visse udfordringer og vanskeligheder, hvis der opstår problemer med lejeren. Dette gælder særligt for private udlejere. ...

  Læs mere
   
  3 strikes i Vestre Landsret på 8 dage
  - 09/03/17

  Tilfældighederne ville, at 3 erhvervsretlige landsretssager skulle afgøres på kun 8 dage – læs her mere om sagerne, og hvorfor de faldt ud, som de gjorde ...

  Læs mere
   
  Arver vi automatisk hinanden som samlevende?
  - 07/12/16

  ​Den 1. januar 2008 trådte en ny arvelov i kraft, hvilket betød, at det blev muligt at testamentere størstedelen af arven efter sig til sin samlever, selvom man efterlod sig sær– eller fællesbørn. Til trods for at det nu er næsten ni år siden, at ændringen blev vedtaget, oplever vi fortsat, at mange samlevende, der køber ejendom sammen og måske senere hen stifter familie, ikke er opmærksom på, at de ikke er arveberettiget efter hinanden, heller ikke selvom de har fælles børn og har boet sammen i mere end to år. Læs videre og bliv klogere på ændringerne i arveloven ...

  Læs mere
   
  Lovliggørelse af kapitalejerlån
  - 09/11/16

  Siden 1982 har der i Danmark været forbud mod, at kapitalselskaber foretager udlån til kapitalejere, ledelsesmedlemmer samt nærtstående personer - de såkaldte aktionærlån eller anpartshaverlån. Denne retsstilling deler Danmark ikke med resten af EU, da kapitalejerlån længe har været lovligt i de fleste lande i EU. Danske selskaber udsættes altså for ulige konkurrence og dette begrænser fleksibiliteten, da det kan hæmme likviditetens anvendelse, hvor behovet er. ...

  Læs mere
   
  Hvorfor selvtægt i lejeforhold er risikabelt
  - 14/09/16

  Man oplever af og til som praktiserende advokat i lejeret, at udlejere, der ikke modtager leje, ønsker at hindre lejer i at komme ind i lejemålet. Da spørger de eksempelvis: ”Hvad sker der egentlig, hvis jeg bare skifter låsen?”. Da dette er selvtægt, og eftersom det er fogedretten, der har til opgave at smide lejere ud af lejemål, bør advokater rådgive imod dette forslag. Uanset advokatens rådgivning hænder det dog af og til, at udlejer håndterer problemer på sin egen måde, hvilket kan være risikabelt for udlejer. ...

  Læs mere
   
  Ny partner i Advokatfirmaet Kühnel
  - 08/09/16

  Advokat Jacob Thorup Larsen indtrådte pr. 1. september 2016 som ny partner og medejer af Advokatfirmaet Kühnel med kontorer i Aalborg og Hobro. ...

  Læs mere
   

  Side 1  2  3 
   

  Hvem er vi
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Skibsgade 56A
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater