Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret.

  Kan en medarbejder, der er bortvist med rette, have ret til godtgørelse for usaglig opsigelse?
  - 19/10/21

  Vestre Landsret har i en nyligt afsagt afgørelse haft anledning til at tage stilling til, om en medarbejder kan have ret til godtgørelse for usaglig opsigelse, selvom medarbejderen efterfølgende bortvises. ...

  Læs mere
   
  25.000 kr. for højeste karaktergennemsnit
  - 09/07/21

  Vores kommende advokatfuldmægtig, Emil Vejby, har årgangens højeste karaktergennemsnit ...

  Læs mere
   
  Er det forskelsbehandling at bortvise en medarbejder med en promille på 1,6?
  - 04/06/21

  I en nyligt afsagt dom fra Sø- og Handelsretten fastslog retten, at arbejdsgiveren i den konkrete sag, ikke havde foretaget forskelsbehandling ved at bortvise en sygemeldt medarbejder, som led af alkoholisme ...

  Læs mere
   
  Nyeste praksis vedr. syn og skøn – hvad kan man stille op med en ringe skønsrapport?
  - 21/05/21

  To nyligt afsagte domme er med til at illustrere grænserne for, hvad man kan stille op, hvis man er utilfreds med skønsrapportens indhold. ...

  Læs mere
   
  Arbejdsgivere bør sikre sig mod sine ansattes vanvidskørsel
  - 29/04/21

  En ny lov vedtaget som led i bestræbelserne på at komme vanvidsbilisme til livs kan få store konsekvenser for andre end vanvidsbilisterne selv. ...

  Læs mere
   
  Har du en i fleksjob ansat? Eller påtænker du det?
  - 10/03/21

  Afskedigelse af fleksjobansatte medarbejdere kan blive en dyr omgang. At have en ansat i fleksjob er IKKE lige som alle andre medarbejdere. ...

  Læs mere
   
  Mulighed for afholdelse af elektroniske generalforsamlinger i 2021 i anparts- og aktieselskaber
  - 01/03/21

  Corona-pandemien og det nugældende forsamlingsforbud vanskeliggør selskabers mulighed for afholdelse af generalforsamling ved fysisk tilstedeværelse. For at imødekomme behovet for alternativer til den fysiske generalforsamling, giver bekendtgørelse nr. 2240 selskaber mulighed for at afholde fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger. Bekendtgørelsen gælder frem til den 31. december 2021. ...

  Læs mere
   
  Ny dom om fradrag for tab på debitorer
  - 22/02/21

  Byretten i Viborg har for nyligt fastslået, at en skatteyder kan få fradrag for tab på debitorer, trods manglende inddrivelsesforsøg. SKAT har forinden dommen nægtet fradrag. ...

  Læs mere
   
  Ny lovændring med væsentlig betydning for kommende boligejere
  - 15/02/21

  En ny lovændring giver miljøministeren hjemmel til at udstede regler om udskiftning og nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatser. ...

  Læs mere
   
  Virksomheder idømt store bøder som følge af en aftale om opdeling af markedet
  - 28/01/21

  Virksomheder må ikke opdele markedet mellem sig - heller ikke selvom de forsøger at maskere det som en samarbejdsaftale. En sådan aftale kan potentielt forvride konkurrencen, og virksomhederne kan i så fald idømmes store bøder. ...

  Læs mere
   

  Side 1  2  3  4  5  6 
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Adelgade 54, 1.
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater   /Kundeudtalelser/advokater