Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret.

  Advokattitlen er i hus
  - 07/09/18

  ...

  Læs mere
   
  Ny lov om forretningshemmeligheder
  - 13/06/18

  Loven trådte i kraft den 9. juni 2018. Har den betydning for din virksomhed? ...

  Læs mere
   
  I dag skinner solen ekstra meget i Nordjylland, da vi kan fejre en nyudklækket advokat.
  - 14/02/18

  Camilla Kühnel kan nu efter tre år som advokatfuldmægtig tilføje ”advokat” på sit CV. Fra alle medarbejdere skal der lyde et stort tillykke med beskikkelsen som advokat. ...

  Læs mere
   
  Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold skal samle og modernisere de hidtidige regler på området.
  - 24/01/18

  Ved årsskiftet trådte ”Lov om ægtefællers økonomiske forhold” i kraft. Formålet med loven er overordnet set at give reglerne på området, der stammer tilbage fra 1925, et mindre ’ansigtsløft’. Med den nye lov samles alle bestemmelser om ægtefællers økonomiske forhold i én samlet lov, hvorved der skabes mere overblik og enkelthed over reglerne om de økonomiske retsvirkninger af et ægteskab. ...

  Læs mere
   
  Er dine opmagasinerede genstande forsikret?
  - 19/12/17

  Bliver en genstand skadet mens den er opmagasineret uden for ejerens helårsbolig, er det forsat ejeren der bærer risikoen herfor. Det kan derfor gå hen og blive en dyr fornøjelse, hvis man som forsikringstager ikke holder dette for øje, når man får sine genstande opmagasineret uden for hjemmet. Man bør derfor i forbindelse med en opmagasinering sikre sig, at ens indboforsikring forsat dækker, trods flytningen af genstandene, eller tegne en ekstra forsikring for det opmagasinerede gennem opmagasineringsfirmaet. Det kan altså ikke blot forventes, at ens indboforsikring dækker indbo der er fjernet fra helårsboligen og opmagasineres et andet sted. På samme måde kan det heller ikke forventes, at opmagasineringsfirmaet har tegnet forsikringer der dækker det opmagasinerede, eller at der i udlejningsprisen indgår en form for forsikring – tværtimod. ...

  Læs mere
   
  Folketinget vedtager ændring af konkurrenceloven
  - 08/12/17

  Den 1. januar 2018 træder en lovændring af konkurrenceloven i kraft. Lovændringens formål er at øge konkurrencen gennem en mere effektiv og anvendelig konkurrencelovgivning. Lovændringen vil blandt andet gøre det nemmere for virksomheder at vurdere, om et samarbejde med andre virksomheder er lovligt og give myndighederne bedre mulighed for at håndhæve de danske konkurrenceregler. ...

  Læs mere
   
  ​Lov om fremtidsfuldmagter
  - 31/08/17

  Folketinget har den 12. maj 2016 vedtaget en ny lov om fremtidsfuldmagter, som træder i kraft fredag den 1. september 2017. En fremtidsfuldmagt er en vedvarende fuldmagt, som træder i kraft, når man ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Den nye lov er med til at styrke retten til selvbestemmelse, uanset sygdom eller andet tab af mental kapacitet, forstået på den måde, at loven giver os mulighed for at vælge, hvem der skal varetage vores økonomiske og/eller personlige forhold, når vi ikke længere selv har mulighed for det, eksempelvis grundet demens eller koma. ...

  Læs mere
   
  Manglende registrering af ejere kan medføre tvangsopløsning
  - 09/05/17

  Personer eller virksomheder, der ejer 5 procent eller mere af virksomhedens kapitalandele eller stemmerettigheder, har siden den 1. januar 2017 haft pligt til at lade sig registrere. Erhvervsstyrelsen sender i den kommende tid meddelelser ud til de virksomheder, der endnu ikke har registreret sine reelle ejere. ...

  Læs mere
   
  ​Bødevedtagelse for fastsættelse af bindende videresalgspriser
  - 28/04/17

  I konkurrenceloven gælder der et generelt forbud for virksomheder mod at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. ...

  Læs mere
   
  Svært at være udlejer
  - 31/03/17

  Manglen på lejeboliger har de seneste år gjort det attraktivt at købe udlejningsejendomme. Det kan dog medføre visse udfordringer og vanskeligheder, hvis der opstår problemer med lejeren. Dette gælder særligt for private udlejere. ...

  Læs mere
   

  Side 1  2  3 
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Skibsgade 56A
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater