Kontakt en af vores specialister
  i inkasso

  Advokat Jacob Thorup Larsen 
  jacob@advokatfirmaetkuhnel.dk


  Advokatfuldmægtig Camilla Elb
  ce@advokatfirmaetkuhnel.dk

  PRISLISTE INKASSO

  Advokatfirmaet Kühnel tilbyder forskellige inkassoløsninger,
  Vores Basis inkasso er inkasso til en fast og lav pris,
  mens du ved No Cure No Pay kun
  betaler for inkassoprocessen, såfremt skyldner betaler. 


  Basis inkasso
  Basis inkasso koster kr. 350,00 + moms for:

  • Anerkendelse af sagens modtagelse samt journalisering
  • Gennemgang af jeres fremsendte materiale
  • Opgørelse af kravet med hovedstol, renter og gebyrer
  • Fremsendelse af inkassobrev til skyldner
  • Fremsendelse af skyldnererklæring til skyldner
  • Forsøg på at etablere en afdragsordning med skyldner
  Basis inkasso forudsætter, at du selv har varslet
  skyldner i form af rykker samt inkassovarsel.
   
  No Cure No Pay
  Med No Cure No Pay betaler du ikke, hvis beløbet
  ikke inddrives. Såfremt beløbet inddrives helt eller
  delvist, tager vi 50 % af det af skyldner indbetalte
  beløb efter fradrag af positive udlæg samt
  inkassoomkostninger.
   
  No Cure No Pay løsninger indeholder samme pakke som vores Basis inkasso:
  • Anerkendelse af sagens modtagelse samt journalisering
  • Gennemgang af jeres fremsendte materiale
  • Opgørelse af kravet med hovedstol, renter og gebyrer
  • Fremsendelse af inkassobrev til skyldner
  • Fremsendelse af skyldnererklæring til skyldner
  • Forsøg på at etablere en afdragsordning med skyldner
  Sagens eventuelle videre forløb
  Såfremt der i ovenstående forløb ikke opnås
  betaling fra skyldner, skal sagen fortsættes enten med fremsendelse af et betalingspåkrav til fogedretten eller en udtagelse af stævning i civilretten, hvis skyldner har fremsat indsigelser. Positive udlæg skal altid afholdes af dig.
   
  Når sagen fortsættes med fremsendelse af et
  betalingspåkrav eller en udtagelse af stævning
  og efterfølgende sagsbehandling, afregnes sagen
  efter en konkret vurdering af sagens faktiske
  omstændigheder, sagens resultat og medgået tid.
   
  Betalingspåkrav
  Kan anvendes i sager, hvor gælden er mindre end
  100.000, og hvor skyldner ikke har fremsat indsigelser.
   
  Sager under kr. 50.000,00:
  • Retsafgift:                                                                              
   kr. 400,00
  • Automatisk iværksættelse af udlæg i fogedretten:                
   kr. 300,00
  Sager mellem kr. 50.000,00 – 100.000,00:
  • Retsafgift:                                                                              
   kr. 750,00 med tillæg af 1,2 % af den del af kravet, der overstiger kr. 50.000,00
  • Automatisk iværksættelse af udlæg i fogedretten:
   kr. 300,00 med tillæg af 0,5 % af den del af kravet, der overstiger kr. 3.000,00
  Stævning
  Stævning skal udtages i de sager, hvor gælden er større end kr. 100.000,00, eller hvis der er indsigelser fra skyldner.
   
  Stævningsgebyret afhænger af gældens størrelse.
   
  Sager under kr. 50.000,00:
  • Retsafgift:                                                                              
   kr. 500,00
  Sager over kr. 50.000,00:
  • Retsafgift:                                                                               
   kr. 750,00 med tillæg af 1,2 % af den del af kravet, der overstiger kr. 50.000,00
  Efter opnåelse af dom kan sagen sendes i fogedretten mod betaling af et fogedgebyr.
  • Fogedgebyr:                                                                         
   kr. 300,00 med tillæg af 0,5 % af den del af kravet, der overstiger kr. 3.000,00
  Fogedretten
  Såfremt skyldner ikke møder op under
  fogedretssagen, kan man anmode fogedretten om at politifremstille skyldner.
  • Politifremstilling:                                                                  
   kr. 400,00

   

   

   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Adelgade 54, 1.
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater   /Kundeudtalelser/advokater